Παρουσίαση  |   Εγκαταστάσεις  |   Επικοινωνία

 
Ο πελάτης αρχικά επικοινωνεί με τη γραμματεία του ΙΚΤΕΟ για να διαπιστωθεί αν το προς έλεγχο όχημα εμπίπτει στο πεδίο διαπίστευσης του ΙΚΤΕΟ καθώς και να ενημερωθεί για τη διαθεσιμότητα με βάση την οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί ο τεχνικός έλεγχος του οχήματος του. Η επικοινωνία με τη γραμματεία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε τηλεφωνικά, είτε με την παρουσία του πελάτη στις εγκαταστάσεις του ΙΚΤΕΟ.

2 Αφού διαπιστωθεί ότι το συγκεκριμένο όχημα μπορεί να ελεγχθεί από το ΙΚΤΕΟ με βάση το πεδίο διαπίστευσης του, ο υπάλληλος της γραμματείας ελέγχει τη διαθεσιμότητα του ΙΚΤΕΟ για την ημερομηνία που επιθυμεί ο πελάτης να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος μέσω του προγραμματισμού που διαθέτει το Μηχανογραφικό Σύστημα.

3 Κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη οριστικοποιείται η ημερομηνία ελέγχου του οχήματος και σημειώνονται τα στοιχεία επικοινωνίας, για τη δυνατότητα ενημέρωσης του σε οποιασδήποτε περίπτωση τροποποίησης. Ο υπάλληλος της γραμματείας ενημερώνει τον κάτοχο του οχήματος για όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχει μαζί του ο προσκομίζον το όχημα (πχ. άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, ταυτότητα, προηγούμενο δελτίο τεχνικού ελέγχου, κάρτα ελέγχου καυσαερίων, παράβολο εκπρόθεσμου ελέγχου αν ο πελάτης το έχει προμηθευτεί).

4 Όταν το όχημα εισέλθει στις εγκαταστάσεις του ΙΚΤΕΟ, ο πελάτης αφήνει το όχημα του σε συγκεκριμένο χώρο ειδικά διαμορφωμένο για τον σκοπό αυτό, τον υποδέχεται κάποιος από τους εργαζόμενους και τον καθοδηγεί εντός του χώρου των κυρίων εγκαταστάσεων του ΙΚΤΕΟ. Κατά την είσοδο του στο χώρο της γραμματείας πρέπει να φέρει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα κλειδιά του οχήματος.

4.1.5 Ο πελάτης προσκομίζει στην γραμματεία τα αναγκαία δικαιολογητικά ελέγχου, όπως Άδεια Κυκλοφορίας του οχήματος, έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα ή διαβατήριο του προσκομίζοντα του οχήματος και όχι του ιδιοκτήτη), το προηγούμενο Δ.Τ.Ε και την Κ.Ε.Κ (εάν υπάρχουν) προκειμένου ο/η αρμόδιος/α υπάλληλος να εισάγει στο ΜΣ τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος ή τον χαρακτηριστικό αριθμό ελέγχου. Για κάθε κατηγορία οχήματος που εισέρχεται στο ΙΚΤΕΟ υπάρχουν αναλυτικές περιγραφές παρακάτω.

Ο Υπάλληλος της γραμματείας με βάση τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος εισάγει στο τερματικό της γραμματείας τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, το εργοστάσιο κατασκευής του και τον τύπο του.

Κατοπιν ο έλεγχος του οχήματος ανατίθεται σε συγκεκριμένο ελεγκτή, ο οποίος θα υπογράψει το ΔΤΕ που θα αποδοθεί τελικά στον κάτοχο του οχήματος. Μετά το πέρας του τεχνικού ελέγχου (ελεγχος στην γραμμή ελέγχου, μακροσκοπικοί οπτικοι έλεγχοι). Ο εξοπλισμός του ΙΚΤΕΟ, με τον οποίο πραγματοποιούνται οι τεχνικοί έλεγχοι, περιλαμβάνει Μηχανήματα και Ηλεκτρονικά Συστήματα – Υπολογιστές με κατάλληλο λογισμικό. Τη λειτουργία κάθε μίας Αυτόματης Γραμμής διαχειρίζεται μία Κεντρική Ηλεκτρονική Μονάδα Ελέγχου.

Το λογισμικό του κεντρικού υπολογιστή του ΙΚΤΕΟ αξιολογεί στη συνέχεια, σε σχέση με τα αποτελέσματα των τιμών, τις ελλείψεις και τα προβλήματα που παρουσιάζει το όχημα. Συγκεκριμένα σε κάθε μηχάνημα ελέγχου ο ελεγκτής απλώς επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα των μετρήσεων τα οποία καταχωρούνται. Τα δε αρχεία μετρήσεων του Σ.Μ. διατηρούνται σε βάση δεδομένων καθιστώντας αδύνατη οποιαδήποτε παρέμβαση ή τροποποίηση σε αυτά από οποιοδήποτε εξωτερικό παράγοντα.

Κεντρικός Υπολογιστής, επεξεργάζεται τους κωδικούς ελλείψεων για τις τιμές των ελέγχων χωρίς καμία ανοχή και απομνημονεύει το σύνολο των προβλημάτων και ελλείψεων. Στη Γραμματεία αυτομάτως εκτυπώνεται το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου όπου θα υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και τα αποτελέσματα των ελέγχων. Παράλληλα εκτυπώνεται το κοστολόγιο, σφραγίζονται και υπογράφονται τα απαραίτητα έγγραφα.

4.1.10 Mετά το πέρας του Tεχνικού Eλέγχου ο ελεγκτής ενημερώνει τον πελάτη για πιθανά καταγεγραμμένες ελλείψεις που σημειώθηκαν κατά τον Τεχνικό έλεγχο, υπογράφει και σφραγίζει το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, οδηγεί το όχημα σε ειδικό διαμορφωμένο χώρο στάθμευσης των ελεγχθέντων οχημάτων από όπου ο πελάτης παραλαμβάνει το όχημα του. Στην περίπτωση που ο πελάτης δεν αποδέχεται τα ευρήματα ή επιθυμεί περαιτέρω διευκρινήσεις, τότε ο ελεγκτής τον παραπέμπει στον Τεχνικό Υπεύθυνο του ΙΚΤΕΟ.
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Περισσότερα >>
ΠΑΡΑΒΟΛΑ
Περισσότερα >>
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Περισσότερα >>

Από τη Δευτέρα 4 Μαΐου Μένουμε Ασφαλείς και κινούμαστε με ασφάλεια με την εγγύηση του ΚΤΕΟ Autocheck.

Κλείστε άμεσα Ραντεβού στο 2106641888 για να προλάβετε να ανανεώσετε το ΔΤΕ εμπρόθεσμα.

Το ΚΤΕΟ Autocheck τηρεί αυστηρά όλα τα μέτρα για την χρήση μάσκας και γαντιών, την παροχή αντισηπτικού και την αποφυγή συγχρωτισμού. Η προσέλευσή σας γίνεται αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού.