Παρουσίαση  |   Εγκαταστάσεις  |   Επικοινωνία

 

     
    Για την διεξαγωγή του ειδικού ελέγχου υγραερικίνητου οχήματος εκτός της άδειας κυκλοφορίας και την αστυν. ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης πρέπει να προσκομίσετε τα παρακάτω έγγραφα (Υ.Α.18586/698/21/3/2000-ΦΕΚ 411/29/4/2010):


-Υπεύθυνη δήλωση από του Υπεύθυνου Τεχνικού που έκανε την διασκευή (άρθρου 8, Ν.1599/86), (με γνήσιο της υπογραφής). Η υπεύθυνη δήλωση για τον ειδικό έλεγχο δεν πρέπει να φέρει ημερομηνία πέρα των 30 ημερών. 

-Εγκρίσεις τύπου εξαρτημάτων υγρεριοκίνησης.

-Βεβαίωση συμμόρφωσης της εγκατάστασης σύμφωνα με αναλογη οδηγία της Ε.Ε. (πρώτότυπη και επίσημη μετάφραση, επικυρωμένα). Απαιτείται μόνο για οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

-Σχεδιάγραμμα εγκατάστασης υγραεριοκίνησης.

- ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) του οχήματος (εφόσον έχει υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο). 

-Εξουσιοδότηση του πελάτη που προσκομίζει το όχημα για ειδικό έλεγχο από τον ιδιοκτήτη του οχήματος. (Με γνήσιο της υπογραφής).

-Εάν ο ιδιοκτήτης είναι εταιρία, απαιτείται και το αναλογο νομιμοποιητικό έγγραφο του εξουσιοδοτούντος (ΦΕΚ, καταστατικό κτλ.).
    

 

Από τη Δευτέρα 4 Μαΐου Μένουμε Ασφαλείς και κινούμαστε με ασφάλεια με την εγγύηση του ΚΤΕΟ Autocheck.

Κλείστε άμεσα Ραντεβού στο 2106641888 για να προλάβετε να ανανεώσετε το ΔΤΕ εμπρόθεσμα.

Το ΚΤΕΟ Autocheck τηρεί αυστηρά όλα τα μέτρα για την χρήση μάσκας και γαντιών, την παροχή αντισηπτικού και την αποφυγή συγχρωτισμού. Η προσέλευσή σας γίνεται αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού.