Παρουσίαση  |   Εγκαταστάσεις  |   Επικοινωνία

 
· Τα καινούργια οχήματα πλέον έχουν την υποχρέωση για ΚΤΕΟ 4 χρόνια από την ημερομηνία 1ης αδείας.

· Περιοδικός έλεγχος πραγματοποιείται κάθε 2 χρόνια από την ημερομηνία προηγούμενου ελέγχου.

· Έστω ότι το όχημα έχει ημερομηνία πρώτης άδειας 10/2/2008. Ο κάτοχος πρέπει να προσκομίσει το όχημα για τεχνικό έλεγχο στις 10/2/2012 με περιθώριο (1) βδομάδα μετά τα (4) χρόνια. Ο αρχικός έλεγχος θεωρείται εμπρόθεσμος.

· Εάν το όχημα περάσει από έλεγχο μετά την (1) εβδομάδα εμπροθέσμου έως και (30) ημέρες τότε ο αρχικός έλεγχος είναι εκπρόθεσμος και η τιμή του ελέγχου έχει πρόστιμό 17.10€ (παράβολο δημοσίου).

· Εάν το όχημα περάσει από έλεγχο μετά την (1) εβδομάδα εμπροθέσμου πάνω από (30) ημέρες και μέχρι 6 μήνες τότε ο αρχικός έλεγχος είναι εκπρόθεσμος και η τιμή του ελέγχου έχει πρόστιμό 35.30€ (παράβολο δημοσίου).

· Εάν το όχημα περάσει από έλεγχο μετά την (1) εβδομάδα εμπροθέσμου πάνω από 6 μήνες τότε ο αρχικός έλεγχος είναι εκπρόθεσμος και η τιμή του ελέγχου έχει πρόστιμό 69,55€ (παράβολο δημοσίου).

· Σε περίπτωση περιοδικού ελέγχου το όχημα περνάει από τεχνικό έλεγχο 2 χρόνια μετά την ημερομηνία ελέγχου του προηγούμενου δελτίου με περιθώριο (1) βδομάδα μετά.

· Το ίδιο ισχύει για τα πρόστιμα όπως και στην περίπτωση εκπρόθεσμου αρχικού ελέγχου.

 

Από τη Δευτέρα 4 Μαΐου Μένουμε Ασφαλείς και κινούμαστε με ασφάλεια με την εγγύηση του ΚΤΕΟ Autocheck.

Κλείστε άμεσα Ραντεβού στο 2106641888 για να προλάβετε να ανανεώσετε το ΔΤΕ εμπρόθεσμα.

Το ΚΤΕΟ Autocheck τηρεί αυστηρά όλα τα μέτρα για την χρήση μάσκας και γαντιών, την παροχή αντισηπτικού και την αποφυγή συγχρωτισμού. Η προσέλευσή σας γίνεται αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού.