Παρουσίαση  |   Εγκαταστάσεις  |   Επικοινωνία

 

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παπάγος 28 Νοεμβρίου, 2011

Το πρόγραμμα ελέγχου των οχημάτων του Ν. Αττικής

για πρώτη φορά από ΚΤΕΟ το 2012.

Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων ανακοίνωσε το πρόγραμμα τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ για τα οχήματα του Ν. Αττικής (στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως Έδρα, Διεύθυνση Κατοικίας ή Επιχείρησης ο Ν. Αττικής) και το οποίο αφορά στο έτος 2012, ως εξής :

- Υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο το έτος 2012, έχουν οι παρακάτω κατηγορίες οχημάτων :

Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα και τα Φορτηγά ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) οχήματα με μικτό βάρος μέχρι και 3,5 τόνους, με έδρα το Ν. Αττικής, που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά ως καινούργια στο έτος 2008.

Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης ( Ε.Ι.Χ. ) οχήματα με κόκκινες πινακίδες κυκλοφορίας με έδρα το Ν. Αττικής, που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά ως καινούργια στο έτος 2008.

Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης ( Ε.Ι.Χ. ) οχήματα και τα Φορτηγά ιδιωτικής χρήσης ( Φ.Ι.Χ. ) οχήματα με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους, με ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ με έδρα το Ν. Αττικής, που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά ως καινούργια στο έτος 2008.

Ο τεχνικός έλεγχος των ανωτέρω οχημάτων, πρέπει να διενεργηθεί στα ΚΤΕΟ (Δημόσια ή Ιδιωτικά) στο χρονικό διάστημα από τρεις εβδομάδες πριν έως και μια εβδομάδα μετά, από την αναγραφόμενη ημερομηνία (ημέρα και μήνα ) της 1ης άδειας κυκλοφορίας, (π.χ. Με ημερομηνία 1ης αδείας στις 17-06-2008, η ημερομηνία τεχνικού ελέγχου είναι: 17-06-2012, με χρονικό διάστημα από 28-05-2012 μέχρι και 24-06-2012 ).

- Υποχρέωση τεχνικού ελέγχου από τα ΚΤΕΟ του Ν. Αττικής το έτος 2012,έχουν επίσης:

Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης ( Ε.Ι.Χ. ) οχήματα και τα Φορτηγά ιδιωτικής χρήσης ( Φ.Ι.Χ. ) οχήματα με μικτό βάρος μέχρι και 3,5 τόνους οχήματα, που μεταβιβάστηκαν στο Ν. Αττικής από την υπόλοιπη χώρα από την 1-1-2011 μέχρι και την 31-12-2011 και έχουν συμπληρώσει 4 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους σαν καινούργια και δεν είχαν υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο, στους νομούς που είχαν ως έδρα πριν την μεταβίβασή τους, και

Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης ( Ε.Ι.Χ. ) οχήματα με ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Δ.Σ., (Διπλωματικού Σώματος), Ξ.Α. (Ξένης Αποστολής), Π.Σ. ( Προξενικού Σώματος), Π.Π., ( Προσωπικό Πρεσβειών ), με έδρα το Ν. Αττικής που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά σαν καινούργια από την 1-1-2008 μέχρι και την 31-12-2008 και δεν έχουν ελεγχθεί από ΚΤΕΟ, ανεξάρτητα από τον τόπο που κυκλοφορούν, ως εξής:

1.

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 1

ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2012

2.

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 2

ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2012

3.

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 3

ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2012

4.

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 4

ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2012

5.

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 5

ΤΟ ΜΑΙΟ ΤΟΥ 2012

6.

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 6

ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2012

7.

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 7

ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 2012

8.

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 8

ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2012

9.

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 9

ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2012

10.

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 0

ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2012

 

Από τη Δευτέρα 4 Μαΐου Μένουμε Ασφαλείς και κινούμαστε με ασφάλεια με την εγγύηση του ΚΤΕΟ Autocheck.

Κλείστε άμεσα Ραντεβού στο 2106641888 για να προλάβετε να ανανεώσετε το ΔΤΕ εμπρόθεσμα.

Το ΚΤΕΟ Autocheck τηρεί αυστηρά όλα τα μέτρα για την χρήση μάσκας και γαντιών, την παροχή αντισηπτικού και την αποφυγή συγχρωτισμού. Η προσέλευσή σας γίνεται αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού.