Παρουσίαση  |   Εγκαταστάσεις  |   Επικοινωνία

Παρουσίαση
 


Η εταιρία ΙΚΤΕΟ AUTO CHECK ΕΠΕ λειτούργησε το 2009 και οι εγκαταστάσεις της βρίσκονται στην οδό Ι. Μεταξά 87 στην περιοχή Καρελλά στο βιομηχανικό πάρκο Κορωπίου Παιανίας .

Στελεχώνεται από ειδικώς επιμορφωμένο προσωπικό και έχουν όλοι πιστοποιηθεί από ειδική υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών .

Το ΙΚΤΕΟ AUTO CHECK ΕΠΕ παρέχει υπηρεσίες Τεχνικού ελέγχου οχημάτων σε όλα τα σημεία που ορίζει η Ελληνική νομοθεσία καθώς και σε μεμονωμένα σημεία.

  • Το ΙΚΤΕΟ AUTO CHECK ΕΠΕ Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με τo Διεθνές Πρότυπο ISO 17020, καθώς και τους σχετικούς Κανονισμούς και Κριτήρια Διαπίστευσης του ΕΣΥΔ.
  • Εξασφαλίζειται η τεχνική επάρκεια του φορέα ελέγχου ώστε οι εργασίες του να διεκπεραιώνονται με ακεραιότητα, αμεροληψία και αξιοπιστία.
  • Εξασφαλίζεται η διάθεση προσωπικού και εξωτερικών συνεργατών με αποδεδειγμένη εμπειρία
  • Διαχειρίζεται ο εξοπλισμό ελέγχων με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία του και η συνεχής καταλληλότητά του για την σκοπούμενη χρήση.


  • βελτιώνεται συνεχώς η απόδοση και η αποτελεσματικότητα των Διεργασιών και κατ’ επέκταση ολοκλήρου του Σ.Δ.Π.
  • Παρακολουθείται και ενσωματώνεται στο Σύστημα Ποιότητας νέες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα του τεχνικού ελέγχου οχημάτων
  • Ενημερώνεται συνεχώς σχετικά με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν το αντικείμενο δραστηριοποίησής του

Από τη Δευτέρα 4 Μαΐου Μένουμε Ασφαλείς και κινούμαστε με ασφάλεια με την εγγύηση του ΚΤΕΟ Autocheck.

Κλείστε άμεσα Ραντεβού στο 2106641888 για να προλάβετε να ανανεώσετε το ΔΤΕ εμπρόθεσμα.

Το ΚΤΕΟ Autocheck τηρεί αυστηρά όλα τα μέτρα για την χρήση μάσκας και γαντιών, την παροχή αντισηπτικού και την αποφυγή συγχρωτισμού. Η προσέλευσή σας γίνεται αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού.