Ειδικός Έλεγχος Απεγκατάστασης Υγραεριοκίνησης

Μετά την απεγκατάσταση του υγραερίου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ο ειδικός έλεγχος απεγκατάστασης του εξοπλισμού υγραεριοκίνησης προκειμένου να αντικατασταθεί η παρούσα άδεια κυκλοφορίας με την καινούργια, όπου και θα αναγράφεται το σωστό κριτήριο καυσίμου. Η διαδικασία αυτή διενεργείται αποκλειστικά σε ΚΤΕΟ.
Από την ημερομηνία απεγκατάστασης του συστήματος υγραεριοκίνησης έχετε περιθώριο τριάντα ημερολογιακές ημέρες για να μας προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά μαζί με το όχημα σας, προκειμένου να προβούμε στον ειδικό έλεγχο:

  • Άδεια κυκλοφορίας
  • Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή Άδεια οδήγησης του προσκομίζοντα
  • Υπεύθυνη δήλωση απεγκατάστασης υγραερίου
  • Ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) εφόσον υπάρχει υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο
  • Πρωτότυπα τιμολόγια-αποδείξεις παροχής υπηρεσιών
  • Σε περίπτωση που το όχημα αποτελεί ιδιοκτησία εταιρείας προσκομίζετε την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή το καταστατικό της εταιρείας όπου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας μαζί με την ταυτότητά του.


Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος, η εταιρεία μας συντάσσει σε φάκελο όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποστέλλονται με συνεργαζόμενη υπηρεσία ταχυμεταφορών στην συγκοινωνιακή έδρα του οχήματος. Ακολούθως ενημερώνεστε από εμάς σχετικά με την αποστολή της φορτωτικής σας, ώστε να παραλάβετε τη νέα άδεια κυκλοφορίας στην περιφέρεια όπου έγινε η κατάθεση των δικαιολογητικών.

 

Θα πρέπει να περάσετε ΚΤΕΟ έως τις


Από την ανωτέρω ημερομηνία έχετε 7 ημερολογιακές μέρες περιθώριο για εμπρόθεσμο έλεγχο. Μετά το πέρας των ημερών αυτών το όχημα είναι εκπρόθεσμο και επιβαρύνεστε με παράβολα Δημοσίου. Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να σας υπενθυμίσουμε έγκαιρα πότε θα πρέπει να περάσει το όχημα σας από έλεγχο ΚΤΕΟ!

Φόρμα Υπενθύμισης