Έλεγχος ATP

Τα βαρέα οχήματα μεταφοράς ευπαθών τροφίμων που διενεργούν διεθνείς μεταφορές ελέγχονται σε περισσότερα σημεία από αυτά του τεχνικού ελέγχου, σύμφωνα με τη διεθνή συμφωνία ΑΤΡ.

Επιπρόσθετα Δικαιολογητικά

  • Το πιστοποιητικό ATP αναγνωρισμένων φορέων.

 

Θα πρέπει να περάσετε ΚΤΕΟ έως τις


Από την ανωτέρω ημερομηνία έχετε 7 ημερολογιακές μέρες περιθώριο για εμπρόθεσμο έλεγχο. Μετά το πέρας των ημερών αυτών το όχημα είναι εκπρόθεσμο και επιβαρύνεστε με παράβολα Δημοσίου. Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να σας υπενθυμίσουμε έγκαιρα πότε θα πρέπει να περάσει το όχημα σας από έλεγχο ΚΤΕΟ!

Φόρμα Υπενθύμισης