Έλεγχος ADR

O ευρωπαϊκός κώδικας που διέπει τις οδικές μεταφορές είναι η «Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων ADR» και οι αναθεωρήσεις της. H συμφωνία είναι γνωστή με τη διεθνή ονομασία της ADR από τα αρχικά των γαλλικών λέξεων “Accord Dangereux Routier”. Από το 1999 η συμφωνία ισχύει και για τις εθνικές μεταφορές μέσα στην Ελλάδα. Για την αναθεώρηση της συμφωνίας, κάθε δύο χρόνια εξετάζονται οι εξελίξεις στην τεχνολογία της μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων (οχήματα, εξοπλισμός, επικίνδυνες ύλες και ουσίες, συσκευασία, προστασία περιβάλλοντος και εργαζομένων) και γίνονται οι ανάλογες τροποποιήσεις. Πρόκειται επομένως για ένα “ζωντανό” εργαλείο που συνεχώς εξελίσσεται.
Σκοπός της συμφωνίας είναι η διασφάλιση της ασφαλούς μεταφοράς των επικινδύνων εμπορευμάτων, όταν αυτά διέρχονται από μία ή περισσότερες χώρες. Εάν οι μεταφορές πληρούν τις απαιτήσεις της ADR, τότε απαλλάσσονται από την τήρηση της εθνικής νομοθεσίας των συμβαλλομένων κρατών.
Τα οχήματα μεταφοράς καυσίμων και επικίνδυνων υλικών εκτός από τον τεχνικό έλεγχο, ελέγχονται και στα σημεία που ορίζει η διεθνής συμφωνία ADR.

Επιπρόσθετα Δικαιολογητικά

  • Το φύλλο δοκιμών ADR από φορέα ελέγχου της χώρας μας. Στην περίπτωση εισαγόμενου οχήματος ισχύον πιστοποιητικό ADR φορέα άλλης χώρας. Αν αυτό έχει λήξει απαιτείται προσκόμιση έγκρισης οχήματος (ΓΕΜΟ) σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 76389/3344/2000 ( Β΄ 254/2001) και φύλλο δοκιμών αρχικού ελέγχου από πανεπιστήμιο.
  • Το πιστοποιητικό έγκρισης ADR από ΚΤΕΟ.
  • Η βεβαίωση αντιπροσωπίας για τον επιβραδυντή (εάν απαιτείται).
  • Ειδικά για τα βυτιοφόρα οχήματα διανομής πετρελαίου θέρμανσης απαιτείται το πιστοποιητικό σωληνώσεων που έχει εκδώσει μηχανολόγος μηχανικός με σχεδιάγραμμα, έγχρωμες φωτογραφίες και δήλωση συμμόρφωσης.

 

Θα πρέπει να περάσετε ΚΤΕΟ έως τις


Από την ανωτέρω ημερομηνία έχετε 7 ημερολογιακές μέρες περιθώριο για εμπρόθεσμο έλεγχο. Μετά το πέρας των ημερών αυτών το όχημα είναι εκπρόθεσμο και επιβαρύνεστε με παράβολα Δημοσίου. Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να σας υπενθυμίσουμε έγκαιρα πότε θα πρέπει να περάσει το όχημα σας από έλεγχο ΚΤΕΟ!

Φόρμα Υπενθύμισης