Εκούσιος Έλεγχος

Εάν επιθυμείτε οποιαδήποτε στιγμή να ελέγξετε την γενικότερη κατάσταση του οχήματος σας, ανεξάρτητα αν έχετε ΚΤΕΟ σε ισχύ, μπορείτε να πραγματοποιήσετε «Εκούσιο Έλεγχο». Ένας από τους πιστοποιημένους ελεγκτές μας θα εξετάσει διεξοδικά το όχημα σας και θα σας δώσει πληροφορίες για οποιονδήποτε έλεγχο πραγματοποιηθεί στο όχημα σας.

Μαζί με το Ι.Χ. όχημά σας, θα χρειαστεί να μας προσκομίσετε:

  • Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
  • Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή Άδεια οδήγησης του προσκομίζοντα
  • Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου

 

Θα πρέπει να περάσετε ΚΤΕΟ έως τις


Από την ανωτέρω ημερομηνία έχετε 7 ημερολογιακές μέρες περιθώριο για εμπρόθεσμο έλεγχο. Μετά το πέρας των ημερών αυτών το όχημα είναι εκπρόθεσμο και επιβαρύνεστε με παράβολα Δημοσίου. Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να σας υπενθυμίσουμε έγκαιρα πότε θα πρέπει να περάσει το όχημα σας από έλεγχο ΚΤΕΟ!

Φόρμα Υπενθύμισης